NL |  FR |  EN
Pers |  Nieuwsbrief |  Campagne |  Bedankt |  Contact
Error showing flash-object.

Comsumptie van fruit in regio's 

In het Vlaams Gewest geeft 40% van de bevolking aan onvoldoende frequent fruit te consumeren. Dit percentage ligt tussen de resultaten voor het Brussels Gewest (37 %) en het Waals Gewest (46%). Na correctie voor leeftijd en geslacht ligt het percentage personen dat aangeeft onvoldoende frequent fruit te eten significant lager in het Vlaams Gewest in vergelijking met de resultaten van het Waals Gewest.

Vlaams Gewest
Mannen (45%) eten, in vergelijking met vrouwen (36%) minder frequent fruit. Na correctie voor leeftijd blijft dit verschil significant. In de leeftijdsgroep 15 tot 34 jaar eet meer dan de helft van de populatie onvoldoende frequent fruit. Diegenen met een opleiding hoger onderwijs tonen het laagste percentage  van personen die onvoldoende frequent fruit eten. Het verschil met de andere opleidingsniveaus is, na correctie voor leeftijd en geslacht, belangrijk. In vergelijking met 2001 is het percentage personen dat onvoldoende frequent fruit consumeert iets gestegen (van 37% tot 40%), maar deze stijging is niet statistisch significant.

Brussels Gewest
Mannen (42%) eten, in vergelijking met vrouwen (33%) minder frequent fruit. Na correctie voor leeftijd blijft dit verschil significant. Het percentage personen dat onvoldoende frequent fruit consumeert stijgt tot de leeftijdsgroep van 25-34 jaar. In deze leeftijdsgroep consumeert meer dan 50% onvoldoende fruit. In de daaropvolgende leeftijdsgroepen daalt dit percentage om uiteindelijk 29% te bedragen bij diegenen van 75 jaar en ouder. De personen die aangeven onvoldoende frequent fruit te consumeren is gedaald van 42% in 2001 tot 37% in 2004, een daling die statistisch significant is.

Waals Gewest
De helft van de mannen eten onvoldoende frequent fruit. Bij vrouwen gaat het om 41%. Na correctie voor leeftijd blijft het verschil tussen mannen en vrouwen significant. Bij jong volwassenen(15-44 jaar) eet meer dan de helft onvoldoende frequent fruit. In de leeftijdsgroep 25-34 gaat het zelfs om 57%. In tegenstelling tot de resultaten voor de overige gewesten, zijn er indicaties dat het percentage personen dat aangeeft onvoldoende frequent fruit te consumeren in de periode 2001-2004 nauwelijks veranderd is.