NL |  FR |  EN
Pers |  Nieuwsbrief |  Campagne |  Bedankt |  Contact
 

GeÔntegreerde bestrijding of Integrated Pest Management 

Dit is een moeilijke term maar eenvoudig uit te leggen.
I.P. of geïntegreerde bestrijding is een methode om fruit te telen en plagen onder controle te houden waarbij informatie de plaats inneemt van pesticiden en andere middelen. Appeltelers die volgens de IP werken contoleren hun boomgaarden voortdurend op plagen en ziekten. Ze zetten vallen uit om bepaalde insecten te vangen en tellen dan het aantal dat in de val zit. Ze bekijken de bladeren van de appelbomen op zoek naar insecten en ziekten. Ze volgen de weeromstandigheden die bepaalde plagen zouden kunnen bevorderen. De telers gebruiken deze informatie samen met de ontwikkelingsfase van het fruit, om te beslissen hoe of en wanneer ze bepaalde ingrepen zouden uitvoeren en wel op de meest milieuvriendelijke manier.

IP is een manier om het gebruik van pesticiden drastisch te beperken.Chemische middelen zullen alleen dan nog ingezet worden indien de schadelijke insecten ook effectief aanwezig zijn in de boomgaard en wel met zoveel dat ze schade zouden berokkenen aan de oogst. Door de evolutie van de plaag en de oogst te volgen, kan men pesticiden inzetten op het ogenblik dat de plaag het gemakkelijkst te bestrijden is en vooraleer de oogst beschadigd is. In vele gevallen worden er helemaal geen pesticiden meer gebruikt vermits de fruittelers de natuurlijke vijanden laten leven en die de plaag onder controle houden. Zo hebben de fruittelers al veel geld bespaard, want sproeien is zeer duur.

Bij ons wordt reeds lange tijd gewerkt met IP. Op die manier hebben de telers het aantal bespuitingen kunnen reduceren tot de helft. In de jaren 60 was het gewoon dat telers 8 tot12 keer per zomer met insecticiden moesten behandelden, de meeste nu slechts 5 à 6 keer per seizoen. In sommige boomgaarden zijn in bepaalde jaren  2 behandelingen met insecticiden voldoende gebleken.

Sommige schadelijke organismen kunnen in het blad dringen en eten het groene weefsel.Indien er veel bladgroen weggevreten kan het fruit niet groeien en indien men de boom verwaarloosd zal die sterven.Omdat de fruittelers de IP methode, gebaseerd op waarneming, gebruiken zien ze onmiddellijk als er iets verkeerd is in hun boomgaard. Daardoor kunnen ze de bespuitingen beter timen en het aantal beurten beperken. Door die beperking zullen de natuurlijke vijanden” de nuttigen” sterk vermeerderen zodat ze de “schadelijken” kunnen opeten, en zo de bevolking “slechte” insecten zo laag houden dat er geen schade berokkend wordt aan de appelbomen.

Een ander voorbeeld van IP is het gebruik van feromonen(een typisch vrouwelijke geur) om mannelijke fruitmotten aan te trekken. Daarbij hangen de fruittelers lintjes met geurstof van het vrouwtje aan de takken, overal in de boomgaard. De mannetjes van de fruitmot worden aangetrokken door de geur van de lintjes, de geur komt van overal in de boomgaard en de fruitmot wordt verward en kunnen geen vrouwtjes vinden. Zo wordt het aantal fruitmotten van de volgende generatie verminderd zonder het gebruik van pesticiden.
Sommige fruittelers hangen rode ballen met kleefstof aan de buitenkant om de vliegen van de appelmade te vangen.Ze weten dat ze niet moeten spuiten totdat ze vliegen vangen op de vallen. Er zijn ook fruittelers die massa’s vallen overal in de boomgaard hangen zodat ze een groot deel van de populatie vangen. Zo kunnen ook deze schadelijke insecten bestreden worden zonder pesticiden.

Schurft is een ziekte die zich vooral verspreid bij warm vochtig weer. Daarom houden de fruittelers het weer nauwlettend in de gaten om op te volgen wanneer de weeromstandigheden geschikt zijn voor het uitbreken van schurft. Men gebruikt nu een nieuwe groep van fungiciden die ingezet worden na het uitbreken van de ziekte , liever dan een middel in te zetten om aantasting te voorkomen. Door deze fungiciden te gebruiken en de weeromstandigheden nauwlettend te volgen, kan ook de aantal van deze bespuitingen beperkt worden.

Fruittelers hebben eveneens ondervonden dat een zorgvuldige snoei en een uitgebalanceerde bemesting een fruitboom eveneens gezond houden en beschermen, tegen allerlei ziekten en plagen.

Zegswijzen, uitdrukkingen en gezegden met fruit 

Appel 

Dat zijn appelkoekjes
Dat is onzin
Eén rotte appel in de mand, maakt al het gave fruit te schand
Het wangedrag van één persoon kan de reputatie van anderen schaden
Als het appeltje rijp is, valt het vanzelf
Wees geduldig
Iemands oogappel zijn
→ Een heel geliefd persoon zijn
Door de zure appel heen bijten/ een zure appel doorbijten
Een onaangenaam karwei opknappen, waarna er prettigere dingen zullen volgen
Voor een appel en een ei
Dat kost niet veel
Een twistappel
Geschilpunt / twistpunt
Je vindt geen appels onder een perenboom
Zoeken naar het onmogelijke is zinloos
Een appelflauwte krijgen
→ Lichte, meestal geveinsde flauwte
Een appeltje voor de dorst (bewaren)
Een voorziening voor later (maken), reservekapitaal
Een appeltje met iemand schillen
→ Iemand over iets onaangenaams onderhouden
Appelen voor citroenen verkopen
Bedriegen
Dat is geen appelepap
Dat is geen kleinigheid/ dat is niet niks
Zelfs in de lekkerste appeltaart zit wel een pit
Op alles is wat aan te merken
Appels met peren vergelijken
Dingen vergelijken die niet te vergelijken zijn
De appel valt niet ver van de boom
Kinderen aarden meestal naar hun ouders

Peer 

Een geschikte peer
Een aangename mens
Als de peer rijp is, valt zij
Alles gebeurt op z’n tijd

Pruim 

Het eten is niet te pruimen
→ Het is onsmakelijk
Een pruimenmondje
→ Preuts
Tot in de pruimentijd!
Tot nooit!

Kers 

Met grote heren is het kwaad kersen eten
→Het is niet makkelijk om met hooggeplaatste mensen om te gaan
Spreeuwen willen wel kersen eten, maar geen bomen planten
Wel profiteren, maar geen bijdrage leveren
Met hem is het kwaad kersen eten
Met hem is samenwerken moeilijk

Krieken 

Met geld koopt men de mooiste krieken van de markt
→ Wie geld heeft kan zich luxe veroorloven
Groene krieken worden rood, kleine kinders worden groot
→ Alles is aan verandering onderhevig