NL |  FR |  EN
Pers |  Nieuwsbrief |  Campagne |  Bedankt |  Contact
Error showing flash-object.

Sorteren en verpakken 

Vroeger sorteerden de meeste telers hun producten thuis met de hand of aan een sorteermachine. Deze sorteerinstallaties zijn mettertijd zodanig gesofistikeerd geworden en eisen een grote investering. Ook de aanpassingen aan de gebouwen teneinde tegemoet te komen aan de regelgeving omtrent de infrastructuur en allerhande certificaten eisen grote investeringen. Certificaten voor voedselveiligheid zijn, evenals tracering, een must om te kunnen verkopen aan de handel. De grote bedrijven kunnen in sommige gevallen nog investeren in een moderne sorteerlijn, anderen laten hun product centraal sorteren en verpakken in een speciaal pakstation. De Belgische Fruitveiling heeft een installatie waar men 20 ton fruit per uur voorsorteert. Tijdens de oogst rechtstreeks vanuit de boomgaard of het hele jaar door vanuit de ULO koeling, wordt het fruit er gesorteerd op maat, kleur, schilkwaliteit en interne kwaliteit.

Het industriefruit dat daaruit gesorteerd wordt gaat rechtstreeks naar de verwerkende industrie of bewaart men apart van het tafelfruit. Het kwaliteitsfruit gaat ofwel terug naar de telers of naar de pakstations waar het verpakt wordt. De Belgische Fruitveiling en Veiling Borgloon hebben hypermoderne pakstations waar de telers hun product volgens de huidige regelgeving en normen voor certificatie kunnen laten klaarmaken voor de handel. Men verpakt in verschillende soorten varpakking, hout, plastic, karton of schaaltjes. Op elke verpakking wordt een etiket of een kistenkaart aangebracht met de gegevens van variëteit, teler, maat en gewicht. Dit om het fruit gemakkelijk te kunnen traceren in het handelskanaal.