NL |  FR |  EN
Pers |  Nieuwsbrief |  Campagne |  Bedankt |  Contact
Error showing flash-object.

GeÔntegreerde teelt 

De geïntegreerde productiemethode is een combinatie van verschillende methoden, biologische en ecologische, rekening houdend met bestrijdingsdrempels en het natuurlijke evenwicht in de aanplantingen. Door nuttige insecten in te zetten tegen schadelijke insecten kunnen we het gebruik van chemische middelen beperken. Voor bijna ieder schadelijke insect is er een predator - nuttig insect- dat zich voedt met de eitjes of de volwassen schadelijke insecten. Enkele voorbeelden: met de roofmijten kan men spint en roestmijten in de appelteelt praktisch volledig biologisch bestrijden. Omdat de levenscyclus van de roofmijt en de fruitspint bijna gelijk lopen, zal er bijna nooit eerst schade ontstaan vooraleer de schadelijke insecten zijn opgeruimd. De roofwants doet goed werk bij peren ter bestrijding van de perenbladvlo. Vooral in de aardbei-en bessenteelt en onder beschermde teelt (overkappingen) werkt men met “gekweekte” nuttige insecten die men in de aanplantingen uitzet.

We slagen er al jaren in om met lieveheersbeestjes en de koolmeesjes die in de nestkastjes in de boomgaarden komen wonen, bladluizen op te ruimen. Andere lastige problemen zoals de fruitmot, kunnen we tegenwoordig goed en gericht bestrijden met behulp van feromoonvallen. Dit zijn potjes met een dopje met het vrouwelijke feromoon of geur van het te bestrijden insect, deze worden in de boomgaard uitgehangen. De mannetjes komen op de geur af, vinden geen wijfjes maar komen in de val terecht. De teler gaat op geregelde tijdstippen de gevangen fruitmotten tellen en  noteren. Zo kan hij, mits waarneming, het geschikte moment voor bestrijding bepalen en ingrijpen met een selectief middel dat alleen werkzaam is tegen fruitmotten. Met nestkasten voor torenvalken en andere roofvogels zorgen we voor een biologische bestrijding van muizen en ratten. Er is nog veel onderzoek nodig om te zien of er meer insecten biologisch bestreden kunnen worden. De moderne fruittelers laten duidelijk zien dat ze met een minimum aan bestrijdingsmiddelen een goed, gezond, milieuvriendelijk product telen!