NL |  FR |  EN
Pers |  Nieuwsbrief |  Campagne |  Bedankt |  Contact
Error showing flash-object.

Milieuvriendelijk 

Samen met de aangepaste teelttechnieken zijn er ook heel wat ecologische en milieuvriendelijke maatregelen getroffen in de fruitteelt. De bemesting gebeurt volgens strikte normen. Aan de hand van blad en bodemanalyses worden bemestingsadviezen gegeven, met aanduiding van product en dosis, dit om overbemesting te voorkomen. De fruittelers moeten aangifte doen bij de mestbank wat en hoeveel ze gebruikt hebben. In een boomgaard moet er ook steeds een onkruidzone aanwezig zijn om als biotoop te dienen van de nuttige insecten. Door het selectieve gebruik van middelen komen er ook weer veel meer vogels in de boomgaarden. Er worden nestkastjes gehangen voor de insectenetende vogels en zitstangen geplaatst voor de grotere roofvogels die op muizen en ander ongedierte jagen. Zware bodemherbiciden worden niet meer gebruikt. Spuitmachines moeten geregeld gekeurd worden in speciale keuringstations en krijgen er net zoals een ander voertuig een keuringbewijs.

Zo kan men met alle toestellen perfect doseren en worden en er geen producten verloren gespoten. Men moet steeds rekening houden met de weersomstandigheden, hitte, regen en zeker wind om afdrijven van producten te vermijden. Producten moeten opgeslagen worden in een speciale vocht- en brandvrije ruimte die wordt afgesloten.

Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar folies die bio-afbreekbaar zijn. Verpakkingen van producten worden verzameld op een afhaalpunt waar ze opgehaald worden door een gespecialiseerde firma.