NL |  FR |  EN
Pers |  Nieuwsbrief |  Campagne |  Bedankt |  Contact
Error showing flash-object.

Gezond geteeld 

Door het telen volgens de milieuvriendelijke of geïntegreerde productiemethode kunnen we inderdaad spreken van een gezond geteeld product. Zowel hard- als zachtfruit worden zo geteeld. Men volgt daarvoor strenge lastenboeken. Naar aanleiding van verschillende voedselcrisissen kwam de vraag naar een betere registratie en tracering van onze voeding en dus ook van fruit. Ook in het verleden hield elke ernstige fruitteler een spuitdagboek bij, registreerde de bespuitingen, de bemestingen en de werkzaamheden. Deels om voor zichzelf en zijn bedrijf een jaar resultaat te kunnen maken, deels om eerder opgedane ervaringen te kunnen raadplegen. Sedert 2000 werken alle fruittelers met lastenboeken. Eurepgap is het lastenboek dat door de belangrijkst afnemers wordt gevraagd. De sectorgids voor de plantaardige productie, bevat de normen die door  het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedsel Veiligheid) worden opgelegd. Elke fruitteler aangesloten bij een veiling heeft een telernummer, dat is tevens het nummer van zijn lastenboek. Naast voorschriften in verband met goede landbouwkundige praktijken, hygiëne voorschriften, normen die men dient te behalen voor certificering, checklists enz. bevatten het ook een werkboek voor de teler.
In dit werkboek moeten alle percelen geïdentificeerd worden, moeten alle waarnemingen en alle werkzaamheden geregistreerd worden en de middelen die eventueel gebruikt zijn. Bij de oogst worden opbrengst, plukdata en inzet in de koeling(appels en peren) genoteerd. Elk bedrijf wordt gecontroleerd door de controleorganismen. Deze vragen op willekeurige  tijdstippen het veldboek op ter inzage. Indien er afwijkingen of overtredingen worden vastgesteld wordt de teler gesanctioneerd. Deze sanctie kan gaan van verhoogde controles tot uitsluiting van verkoop via de veiling. Zo kunnen de veilingen garanderen dat het fruit dat bij hen wordt aangeleverd voldoet aan de strengste eisen qua voedselveiligheid. Bij de levering van het fruit hetzij voor verkoop hetzij in de koelhuizen wordt er op de kisten of paloksen, kistenkaarten of etiketten aangebracht. Hierop staan alle gegevens vermeld teneinde bij klachten de partij fruit te kunnen identificeren en te lokaliseren Wij kunnen stellen dat de telers voldoen aan de strengste eisen wat betreft de voorschriften van de voedselveiligheid en aan de eisen van de grootdistributie en het FAVV via EurepGap. BRC (Britisch Retail Consortium), I.F.S. (International Food Standard) en Q.S. (Qualität und Sicherheit) zijn de certificaten waaraan de veilingen moeten voldoen als leverancier voor de grootdistributie.